Në ditët e fundit, në disa televizive dhe radio transmetohet reklama nga fushata “Mendoje të ardhmen së bashku” të delegacionit të Bashkimit Evropian në prag të referendumit më 30 shtator. Spotet reklamuese nuk janë të ndara qarta nga përmbajtja e mediave tjera, nuk janë theksuar si propagandë e paguar publike, ndërsa në to janë të përfshirë edhe fëmijë të vegjël.

Përkujtoj se propaganda e paguar politike është në pajtim me Udhëzimet për transmetimi e meidave gjatë kohës së referendumit nga 17 gushti deri më 30 shtator të vitit 2018. Të transmetohet 9 minuta brenda një ore reale të cilët është paraparë për propagandë të paguar publike për referendumin, ndërsa jo në kohën e rregullt për transmetimi e reklamave nga 12 minuta. Të miratohet qartë nga programet dhe reklamat tjera transmetuese dhe qartë të shihet si propagandë e paguar politike. Të transmetohet qartë me klienti përcaktues gjatë gjithë kohëzgjatjes.

Në propagandën e paguar politike nuk mund të përfshihen të miturit. Nuk mund të transmetohet gjatë kohës së dhënies së lajmeve informative të ditës, si dhe gjatë transmetimeve të drejtpërdrejta nga feja, kultura, zbavitjeve dhe ngjarjeve tjera.

Loading...