Në Maqedoni sipas statistikave çdo javë ka nga një viktimë në vendin e punës. Me përjashtim të vitit të kaluar kur janë regjistruar 28 raste të vdekjes, mesatarisht vitet e kaluara janë regjistruar rreth 43 raste të vdekjes në vit. Këto të dhëna alarmante janë publikuar nga shoqata maqedonase për mbrojtje gjatë punës, njofton Alsat-m. Ata thonë se bëhet fjalë për numër që duhet t’i shqetësojë institucionet. Profesionet më të rrezikshme janë ndërtimtaria dhe bujqësia.

Petkovski thotë se Maqedonia ka ligje evropiane për siguri dhe shëndet gjatë punës, por se mungon zbatimi i tyre.

“Nëse flasim për zbatim, flasim për zbatim në Ballkan dhe Maqedoni. Nëse flasim për siguri në punë, do të renditemi pak më poshtë se vendet e Afrikës”, theksoi Milan Petkovski, Shoqata Maqedonase për Mbrojtje gjatë Punës.

Nga lidhja e sindikatave në Ohër thonë se siguria dhe mbrojtja e punëtorëve vërtetohen edhe me ligjin për marrëdhënie pune.

“Probleme ka në pjesën e mosrespektimit dhe mosdhënies së mjeteve mbrojtëse për punëtorët. Sigurim të dobët në vendin e punës. Tani obligim është që gjatë firmosjes së deklaratës për siguri dhe shëndet të kërkohet mendim edhe nga përfaqësuesi i sindikatës. Kishte manipulime, punëtorët firmosnin deklaratë për siguri dhe shëndet, ndërsa nuk kanë qenë të informuar se çfarë pasoja sjell vendi i caktuar i punës”, u shpreh Dragan Cvetanoski, LSM Ohër.

Në Ohër këto ditë është debatuar pikërisht për këto probleme, ndërsa përfundimi ka qenë se në ato organizata ku ka organizim sindikal, problemet kanë qenë më të vogla.