Në ditën e fundit të ramazanit në orët e fundit, që i bie pas namazit të ikindisë deri në ezanin e akshamit, Zoti mëshirëplot amniston (liron) nga zjarri i xhehennemit njerëz aq shumë sa ka amnistuar gjatë gjithë muajit ramazan, kjo është kohë që lutja pranohet dhe nuk kthehet mbrapsht. Lum ai që kujdeset për ketë kohë me lutje e istigfarë. Shpërndajeni dhe mos na harroni në lutjet e juaja. (Omer Abdul Kafi)

Loading...