Në këtë takim u bisedua për mundësitë për realizimin e marrëveshjes për bashkëpunim me institucionet kompetente kulturore të Maqedonisë, u shkëmbyen ide dhe u diskutua mundësia për organizimin e trajnimit në nivel institucional në këtë sferë, duke shkëmbyer kuadro me Kosovën dhe Shqipërinë.

Agjencia pët Menaxhim me Qendrat Memoriale të Republikës së Kosovës është organ i pavarur për projektimin, ndërtimin, administrimin dhe menaxhimin me komplekset memoriale.
ohridsko_leto_nova-2