Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim e udhëhequr nga Adnan Dxhaferovski në shpalljen publike 68A/2018 kërkon punëtorë me rrogë 28.300 denarë.

Në këtë shpallje si çdo tjetër kërkohen kushtet e përgjithshme që duhet të posedojë kandidati.
Më fund shkruan: KUJDES Sipas planit të institucionit, të punësuarit e ardhshëm duhet të jenë Maqedonas, transmeton Pa Censurë.

Kohëve të fundit jemi dëshmitare se në shumicën e punësimeve kriteri kryesor është të jesh Maqedonas.

Loading...