Nga lëvizja BESA, krahu i Afrim Gashit njoftojnë se ata do të udhëheqin me këta drejtori :
1. Agjencioni për ilaçe.
(Agencija za Lekovi)
2. Agjencioni për Komunikime Elektronike (Agencija za Elektronska Komunikacija) -AEK
3. Këshilli për Radiodifuzion (Sovet za Radiodifuzija)
4. Avokati shtetëror (Drżaven Pracobranitel)
5. Inspektorati Shtetëror pë Urbanizëm (Srżaven Urbanisticki Inspektorat)
6. N.P. Hekuriuhat Transport (J.P. Żeleznici Transport)
7. Klinika e Transfuziologjisë (Transfuziologija)
8. Edhe një klinikë tjetër e cila do të dihet ditëve në vijim.
9. Qendra për punë Sociale-Shkup (Centar za socijalni raboti -Skopje)
10. Enti Shtetëror për fëmijët me aftësi të kufizuara (Drżavna Ustanova za deca so posebni potrebi)

Lëvizja BESA do të jetë e përfaqësuar edhe në eshalonët tjera të pushtetit, për të cilën negociatat ende janë duke vazhduar.