“EL HILAL”, EKSKURZION NË TURQI PËR 42 FËMIJË JETIMË (VIDEO)

Organizata Humanitare “El Hilal” për të tetën herë me radhë organizoi ekskurizionin 15 ditorë në Bursa të Turqisë për fëmijët jetimë. Aktiviteti përfshinë 42 fëmijë nga komunat dhe lagjet e Shkupit, të cilët janë të evidentuar në listat e “El Hilal”-it. Koordinatori i këtijë udhëtimi Sabit Emin tha se ky aktivitet do të njoftojë fëmijët me bukuritë turistike dhe kulturore të këtijë qyteti të njohur historik.

Sabit Emin, koordinatorë udhëtimi
“Sivjet viti i tetë është që me qytetin e Bursës organizojmë udhëtimin e jetimave 15 ditorë në Turqi. Ky është një projekt që e kemi bërë bashkarisht me qytetin e Bursës qëllimin e ka të edukojë dhe socializojë”

Në fytyrat e fëmijëve kishte gëzim, udhëtimi pesëmbëdhjet ditorë sipas tyre do ju sjellë shoqëri të re.

Nxënëse
“Unë jam Shkurte Thaçi është hera e parë që po shkojë me një organizatë në turqi shpresoj që do të kalojmë mirë me shoqëri ”

Nxënës
“Emrin e kam Abdulla Aliu, është hera e dytë që po shkoj, kam kaluar shumë mirë vitin e kaluar po besoj që edhe tash”

Bashkë me këta fëmijë, në Turqi udhëtojnë edhe gjashtë edukatorë.

Loading...