Shoqata aksionare ELEM ka ndërmarrë një aksion për pastrimin e liqenit të Dibrës, nga hedhurinat që janë në masë të madhe të pranishme në këtë liqen.

Drejtori i HEC ”Drini i Zi”, Toni Markoski tha se pastrimi i liqenit nuk është nën kompetencën e tyre, megjithatë kanë vepruar për të mbrojtur ambientin jetësor.

Përndryshe, shirat e dendur të muajit të kaluar shkaktuan prurje të mëdhaja të ujit në shtratin e lumit Drini i Zi. Këto ujra e bartën të gjithë bërllogun, posaçërisht shishet plastike, në liqenin e Dibrës.

Loading...