Maqedoni

Emancipimi i gruas shqiptare ka arritur progres

Femrat shqiptare edhe në shekullin 21 janë viktimë e diskriminimit si edhe shumë femra në mbar botën. Dihet se kanuni vazhdon të ndikojnë mentalitetin social të popullit shqiptar, por në anën tjetër femrat sot dalin lirisht nëpër kafene punojnë dhe kontribuojnë në degë të zhvilluara ekonomike.

Statusi i mashkullit është shumë dominant si në familje ashtu edhe në shoqëri, kurse gruaja konsiderohet si pronë ekskluzive e burrit. Dhe nga kjo konsiderat asaj i lindin detyra specifike që ngjasojnë me atë te skllavit në kohët e lashta. Nderi i femrave të familjes është pika delikate e krenarisë të meshkujve shqiptarë. Përveç këtyre në shoqërinë tonë ka edhe shumë keqkuptime dogmatike të cilët risin diskriminimin gjinor. Arsimi jo i mjaftueshëm i femrave apo ambiciet shumë te ulta të tyre bëjnë që ato të mbeten ekonomikisht të varura prej burrat.
Merita Ramadani, profesoreshë e gjuhës shqipe në SH.M.Q.SH “Zef Lush Marku” në deklaratën e saj për gazetën Lajm pohon se para disa dekadave emancipimi i gruas shqiptare, kombi shqiptar, ka pasur ngecje në emancipimin dhe integrimin e femrës në shoqëri .
“ Femra shqiptare si shtyllë kryesore në familje nuk është e barabartë me mashkullin, nuk ka gëzuar të drejtën e shkollimit ,daljes ,shprehjes së mendimit të lirë. Por, në ditët e sotme kemi shembuj te mjaftueshëm në shoqëri për femra të suksesshme dhe të zonjat,si në arsim ,politikë etj. Për të ngritur pozitën e gruas më lartë është e nevojshme që shoqëria të sensibilizohet në edukimin masiv të femrës , emancipimit dhe integrimit të plotë të saj në shoqëri”, tha profesoresha Ramadani për gazetën Lajm.

Nga këndvështrimi i Majlinda Jakupit, studente në fakultetin juridik në “Universitetin e Tetoves” niveli i emancipimit në vendin tonë ende nuk ka arritur kulminacionin.
“Mirëpo, duke e marrë parasysh se si kemi qenë para 2 dekadave besoj që kemi arritur progres në këtë aspekt pasi që tani kemi edhe dy universitete shqiptare në Shkup. Dy universitete shtetërore, një në Tetove dhe një në Shkup, të cilat na kanë ndihmuar edhe më shumë që të arrijmë qëllimet, në emancipimin e gruas shqiptare në shoqëri”, deklaroi studentja Jakupi.
Ndryshe, B.Z. amvise mendon se gruaja ka për detyrë të gatuaj,pastroj, ushqej fëmijët dhe të kryejnë punët e shtëpisë, të rrisin fëmijët.

“Nderi i familjes është tek gratë. Burri duhet të jetë i aftë të kryej të gjitha obligimet e familjes”, vlerëson amvisja B.Z.
Përmes kulturës , vetëdijes, pabarazisë gjinore të një populli, mundë të kuptojmë se emancipimi i saj është i domosdoshëm në të mirën e saj dhe të tërë shoqërisë. Nëse emancipimi i saj nuk arrin në shkallën e duhur, mund të vlerësohet se nuk ke mundur të ndërtosh atë popull në skemën e duhur të një populli të zhvilluar. Zhvillimi dhe emancipimi i gruas në shoqërinë e sotme moderne i jep një imazh atij shteti ,se në cilën shkallë të kulturës je si popull apo komb. Gjinia femërore nuk është në favor të mirë as në Shqipëri as në Kosovë e të mos flasim më në Maqedoni në popullatën shqiptare .Në një shoqëri që nëpër këmbët femra atëherë nuk ka familje të shëndosh. Lëvizjet për emancipimin e femrës kanë mundësuar që shtetet e pavarura të bëjnë sistem të ligjeve që garantojnë barazinë e dy gjinive në të gjitha sferat e jetës por megjithatë realiteti të ne është ndryshe ngase femra përsëri është e pa barabartë. Por nëse në këto vende që dominon varfëria të jetë prezent faktori i shoqërisë civile dhe organet kompetente atëherë gjendja e familjeve shqiptare në përgjithësi nuk do të ishte aq e mjerueshme. Lind pyetja ku mund të mbetet e ndershme një femër kur nuk është e arsimuar, nuk lexon ,nuk ka dijeni ,nuk ka kontakt me boten e zhvilluar, në aspektin moral 100 here vjen nën ndikimin e presionit të gjinisë mashkullore. Andaj duhet të jemi të përgatitur në ndjekjen e shkollimit,të kulturës dhe emancipimit prandaj duhet të bëjmë një projekt ligj për mbrojtjen dhe nxitjen e zhdukjes së këtyre dukurive negative në shoqërinë shqiptare.

To Top