Qeveria sonte vendosi që të fuqizojë vendimin për lirimin nga participimi gjatë shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore të të rinjëve deri në 18 vjet të cilët vijnë nga familjet të cilat shfrytëzojnë ndihmë sociale.

Me propozim të Ministrisë për punë dhe politikë sociale dhe Ministrisë së shëndetësisë, Qeveria sot e shqyrtoi dhe miratoi edhe informacionin për lirimin nga participimi gjatë shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore të personave deri në 18 vjet familjet e të cilëve shfrytëzojnë të drejtën e ndihmës sociale.

Loading...