Falënderim për RTVM Programin në gjuhën shqipe për hapësirën dhe mundësinë. RTVM 2 e kisha krahasuar me Stambollin. Gjithë Botën e shëtit, po nuk shkon në Stamboll s’ke qen askund. Edhe këtu punon gjithandej, por pa punuar në RTVM 2, sikur mos të punosh askund, jo rastësisht, kuadrot më të mira nga këtu i kërkojnë televizionet e vendet, sepse kjo tanimë është shëndëruar në Akademi.

Loading...