Do të kontaktojmë me të gjitha komunat dhe kryetarët ku kalon traseja nacionale e gazifikimit. Do të intensifikojmë raportet dhe do t’i ndihmojmë çdo komunës që të fillojë procesin e gazifikimit të komunave- deklaroi  Blagojçe Koteski,  drejtor ekzekutiv i kompanisë “Resurset energjetike të Maqedonisë”

Loading...