Siç informojnë nga LAMM, komunikacioni në rrugët e Maqedonisë zhvillohet në korsi të thata, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Intensiteti i komunikacionit në rrugët jashtë qyteteve është mesatar.

Në vend kalimet kufitare nuk ka pritje të gjata për hyrje ose dalje nga shteti, kjo informatë është e vlefshme vetëm për anën e Maqedonisë.

Rend i ndryshuar i komunikacionit:

Vendosja e shtyllave të ndriçimit publik në pjesën Hipodrom-Kadino, me çka korsia e majtë do të jetë e mbyllur në kohëzgjatje prej 3 muajsh.

Në drejtimin rrugor Negotinë-Demir Kapi, në pjesën nga Negotina deri në Ostrovë, komunikacioni zhvillohet në pjesën e re të autostradës në gjatësi prej 4 km. Pas kësaj pjese, komunikacioni kthehet në rrugën magjistrale P103.

Loading...