Sot ne Shkup temperatura eshte 32°C. Ne Burgun e Idrizoves, ne nje dhome te mbyllur 6×5 metra,
me 25 njerez brenda, pa uje dhe me 700 kalori ushqim ne dite, kemi nje gjendje te vertete ferri me
temperature38°C
Do t’i kisha porositur te gjithe pushtetaret, ata te djeshmit dhe ata te sodit, permiresoni kushtet
neper burgje sot, pasi neser, ju do te jeni ata qe do t’ia shihni hajrin. Ne vendin t’uaj jane njerez, te
cilet jane viktime e kurtheve, rrethanave dhe momentit politik.
Nje keshille per te burgosurit e Burgut te Idrizoves.
Pamundesoni nje nga kazanet e nevojtoreve qe te derdhe ujin, aty ka 10 litra uje per zor zaman. Ne
ia kemi pare hajrin ne vitet e tetedhjeta.

Loading...