“Do të vazhdojmë me zbatim deri në fund të vitit” Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj sot mori pjesë në takimin e rregullt të Këshillit Ministror për Integrim Evropian, ku u raportua nga ministrat përkatës rreth procedurave dhe përshpejtimit të tyre për përmbushjen e obligimeve të cilat dalin nga Agjenda e Reformave Evropiane. Haradinaj tha se temat që kanë të bëjnë me ekonomi, sundimin e ligjit, qeverisjen e mirë, arsim, reformën në administratë, janë tema që kanë marrë një vëmendje të vazhdueshme dhe kjo vëmendje do të vazhdojë edhe në 2018. “Ne aq sa arrijmë do të vazhdojmë me zbatim deri në fund të vitit, por në 2018 do të jetë një punë e vazhdueshme dhe besoj se të gjitha këto tema nuk mund t’i lëmë vetëm në identifikim, por duhet të kalojmë në hapa konkretë dhe në zbatim”, tha Haradinaj. Gjatë takimit, kryeministri Haradinaj kërkoi nga ministrat sqarime shtesë, përshpejtim dhe ndërmarrjen e hapave konkretë nga Ministritë,  të cilat janë të përfshira direkt në këtë proces, duke e vlerësuar të rëndësishme përmbushjen e Agjendës së Reformave Evropiane.

Loading...