Impresum

Drejtor: Fejzi HAJDARI
Kryeredaktor: Isen Saliu
 
Redaksia: Albina HAJDARI, Fatime MEMET, Reshat IBRAHIMI, Mevludin IMERI, Amir IDRIZI,
 
Luginë e Preshevës: Avni JUSUFI
 
Xhirollogaria: 380-1-092442-001-12,
Adresa: “Filip Vtori Makedonski”, nr. 3/2-64,
Tel/fax: 02/3296-258, 02/3296-259,
Web site: www.lajmpress.com,
Adresa elektronike: lajm2007@gmail.com, lajm@t.mk
To Top