Kuvendi në seancën e sotme të 45-të e miratoi ligjin për arsim të lartë.

Koordinatori i grupit parlamentar i VMRO-DPMNE-së, Dragan Danev tha se nuk do ta votojnë ligjin për arsim të lartë sepse nuk është pranuar asnjë amendamenti i tyre.

Ligji parashikon trup të veçantë për vlerësim të kualitetit të arsimit të lartë dhe trup të veçantë për akreditim.

Në seancë u miratuan edhe ndryshimet dhe plotësimet e ligjit të gjykatësve, të këshillit gjyqësor, për armë dhe siguri të komunikacion.

Loading...