Stereotip më i shpesh është se gratë nuk janë të afta për të kryer punët me sukses. Këtë stereotip e hasim të gratë që vendosin të kyçen në mënyrë aktive në jetën politike. Kështu mendon Kaltrina Selimi, hulumtuese e çështjeve të sigurisë në Analytica think- tank- Shkup.
Ajo perceptimet e saj mbi rolin e gruas dhe sfidat i ka shprehur në emisionin Agora në Lajm TV.