Shpërndajeni maksimalisht deri të dielën – A partager au maximum jusqu’à dimanche!

Ju ftoj ta mbështesni Kombëtarën e Zgjedheve duke votuar për kandidatët e saj në çdo komunë përkatëse!

Këto kandidatë do të bashkpunojnë me mua dhe do të punojnë të bashkuar me të gjitha kompetencat që kanë duke siguruar një punë efektive për banorët e atyre komunave me programin e forcës politike që përfaqësojmë por në veçanti dhe për komunitetin!
(Kandidatë nga fshati Hara;inë i Shkupit janë Habibe dhe Luiza Duraki)

Bashkimi bën fuqinë! L’union fait la force! /Amet Gjanaj