Komisioni anketues për përgjimet do të jetë vetëm një formalitet, pasi që shumica e anëtarëve janë pjese e pushtetit. Nëse do të duhet që të ketë sukses komisioni në punë duhet që të konsultohen edhe ekspertët.

Disa politikanë janë skeptikë se Komisioni anketues për përgjimet do të përgjigjet për funksionet reale për të cilat është paraparë që ky organ të punojë, për të krijuar përgjegjësi politike për bartësit e funksioneve që janë të zbuluara në përgjimet.