Miq të dashur,
Ligji për përdorimin e FLAMUJVE të kombësive i vitit 1973 thotë ;
( Neni 8 )
(цит..)
Димензиите на сите знамиња при едновремена употреба ЗАДИЛЖИТЕЛНО се ЕДНАКВИ .
Ligji (plotësimi dhe ndryshimi ) i për përdorimin e Flamujve të bashkësive etnike i vitit 2005 thotë ;
& & &
( Neni 8-a)
( цит.. .)
Знамето на Република Македонија се истакнува со други знамиња согласно закон и е со ПОГОЛЕМА димензија од ЕДНА ТРЕТИНА од другите знамиња .
* * *
Hipokrizia qëndron në faktin se Ligji i vitit 2005 u etablua dhe akoma etamblohet si e arritur historike. E në fakt është MASHTRIM I MADH ! ( e jo për faktin se pse nuk është e arritur më ndryshe, kur për te janë të nevojshme edhe votat e palës tjetër )
P.s ; Së shpejti do ofrojmë një ,,libër të bardhë,,thjeshtë me fakte krahasimore për dekonspirimin e mashtrimeve !
( q.aliu )