Komisioni Shtetëror Zgjedhor pas dite në seancën e rregullt duhet të shqyrtojë informacionin për kërkesat e arritura për mbajtjen e referendumit në nivel lokal në ditën e Zgjedhjeve Lokale 15 tetor.

Anëtarët e KSHZ duhet të miratojnë edhe vendimin për ofertën më të mirë për shtypjen dhe listës zgjedhore, për furnizim me material promovuese, transport të materialeve të besueshme dhe për zgjedhjen e operatorit ekonomik për përkthimin e materialit zgjedhor. Duhet të shqyrtohen edhe kërkesat e Fondacionit ndërkombëtar për sistemin zgjedhor-IFES, Ambasada e SHBA dhe OSBE, për ndjekjen e zgjedhjeve lokale. Po ashtu KSHZ do të shqyrtojë edhe Raportin për verifikim dhe vlerësim të përfaqësimit në listat zgjedhore.

Loading...