Austro-Hungaria ka qenë një ndër mbështetëset më të fuqishme dhe serioze të Pavarësisë së Shqipërisë para dhe pas shpalljes së saj në vitin 1912.

Ndoshta ajo ka qenë edhe arsyeja që në fund të nëntorit të vitit 1912, gazeta e asaj kohe “Das interesante Blatt”, i kushtoi kryeartikullin e gazetës.

Artikulli njofton shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë, nëpërmes një pikture që pasqyron pamjen kur Ismail Bej Qemali, kur doli në ballkonin e shtëpisë së Pavarësisë dhe e dha lajmin e shpalljes së pavarësisë.

 

Loading...