Kështu duket ambulanca në Gjorçe Petrov – Shkup. Në gjendje të ngjashme, nëse jo edhe më keq janë edhe një pjesë e madhe e kapacitete shëndetësore nëpër Maqedoni.

Loading...