Grupi punues për pajtim sot me fillim në ora 11:30 minuta do ta mbaj mbledhjen e parë. Ky trup është nja nga tre grupet që u formuan për punë më efikase të Trupit Koordinativ për Pajtim dhe Integrim. Dy grupet e tjera kanë për qëllim integrimin dhe reformat.

Si pikë me e ndjeshme pritet të jetë ajo e pajtimit, gjegjësisht dilema se si ajo do të zbatohet.

Loading...