Në kuadër të panairit të bizneseve në komunën e Sarajit, gjatë ditës sotme në ambinetet e restaurantit Korabi është preznatuar platforma digjitale në të cilën pritet të indeksohen të gjitha kompanite që veprojnë në kuader të komunës së Sarajit.

Platforma në fjalë është prezantuar në panairin e dyte me radhë që e organizon fondacioni Albiz, ku pjesmarrës kane qenë mbi 50 kompani.

Permes kesaj platforme bizneset do të kenë mundesi të bëjne shpallje, konkurse, inovacione të ndryshme etj. Me aplikimin e kësaj platforme bizneset e kesaj ane gjithashtu do të kene mundësi të zhvillohen në pjesen e marketingut.