Me 10 vota për, 5 kundër dhe asnjë të përmbajtur miratohet teksti i draft amendamentit 33.

Loading...