Në afat më të shkurtër të mundur do të shpallet thirrje e re publike për mbështetje financiare të transportuesve ajror vendor dhe të huaj, kumtoi pasdite Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

Sipas Ministrisë, fluturime të reja, të lira dhe të volitshme deri në destinacione atraktive për qytetarët e Republikës së Maqedonisë do të ketë, ndërsa mjetet për mbështetje të transportuesve ajror janë siguruar nga buxheti i saj.

“Kompanitë ajrore të interesuara të cilat do të paraqiten në thirrjen publike duhet të parashtrojnë aplikime të plotësuara sipas rregullave dhe të plota në afatin e paraparë, në pajtim me dispozitat ligjore dhe kushtet e përmendura. Në pajtim me politikën e saj afariste, çdo kompani ajrore në mënyrë të pavarur vendosë për relacionet në të cilat do të qarkullojë. Përmes thirrjes së re publike do të zgjidhet kompania e cila në tërësi do t’i plotësojë kërkesat dhe do të ofrojë numër më të madhe të destinacioneve të reja”, njoftojnë nga Ministria.

Loading...