Ministrja e Drejtësisë, Dhurata Hoxha, deklaroi të martën sundimi i ligjit nënkupton barazi para ligjit dhe nuk mund të thuhet se është arritur ky synim përderisa të gjithë qytetarët nuk do të jenë të barabartë para ligjit.

“Sundimi i ligjit nuk fuqizohet vetëm nga institucionet, por nga të gjithë qytetarët dhe nga ju student. Ju jeni ata, të cilët qysh gjatë studimeve, njoftoheni për së afërmi me ligjin dhe të drejtën, me hierarkinë e normave juridike dhe konceptin e të drejtës pozitive, por më e rëndësishmja është që qysh në këtë fazë të pranoni dhe kuptoni se askush dhe asgjë nuk mund dhe nuk duhet të jetë mbi ligjin”, tha ajo.

Sundimi i ligjit, para se gjithash, shtoi Ministrja Hoxha, nënkupton barazi para ligjit dhe ne nuk mund të themi se kemi arritur këtë synim përderisa të gjithë qytetarët nuk do të jenë të barabartë para ligjit.

Gjatë ligjëratës së mbajtur, ministrja Hoxha theksoi rëndësinë e të drejtave pronësore duke vlerësuar se kjo e drejtë do të jetë efikase vetëm atëherë kur qytetarët i kanë të garantuara të drejtat e tyre pronësore dhe me lehtësi i gëzojnë ato në praktikë.

“Ju tashmë e dini se të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të drejtat pronësore në veçanti, kanë veprim erga omnes, andaj le ta respektojmë të gjithë këtë parim, le ta inkurajojmë dhe ndihmojmë njëri tjetrin që t’i realizojmë këto të drejta. Vetëm kështu mund t’i dëshmojmë të gjithëve se populli ynë ka përqafuar vlerat dhe parimet demokratike”, tha ministrja Hoxha.

Në anën tjetër, Rektori Musaj ka falënderuar Ministren Hoxha për vizitën dhe ligjëratën e mbajtur me studentët, të cilët janë pasqyrë e arsimit superior, me përkushtim dhe motivim për të qenë pjesë e sistemit të drejtësisë dhe të arsimit juridik, i cili bazohet në vlera evropiane.

Në fund të takimit, Ministrja Hoxha falënderoi Rektorin Musaj dhe studentët e këtij fakulteti duke shprehur gatishmërinë dhe përkrahjen për studentët, të cilët do të kenë për qëllim avancimin e mëtejmë të këtij Institucioni./Telegrafi/

Loading...