Ministria e Punëve të Brendshme është duke riporupunar informacionet për ndodhitë në vendin e ashtuquajt “Guri i arushë” në Krushevë. Ishin tifo grupi “Komitat” që bënin thirrje raciste kundër shqipëtarëve.
Pa Censurë ka arritur të sigurojë një dokument ku policia e Prilep[it ka thirrut në bisedë një person të dyshuar për pjesëmarrës në këto ngjarje.