Drejtoria për të Ardhura Publike (DAP) ka publikuar listën e borxheve, në të cilën gjenden 2.069 firma dhe 1.812 persona fizik, borxhet e të cilëve janë në bazë të TVSH-së, tatimit mbi të ardhurat, tatimit i të ardhurave personale, kontributet nga borxhet e sigurimit social, akciza dhe dogana gjatë periudhës nga 31.05.2018 deri më 31.08.2018.

I pari në listë dhe borxhliu më i madh është “Oteks” nga Ohri me rreth 14 milionë euro.

Në listë ka edhe një numër të madh të ndërmarrjeve publike si Radiotelevizioni i Maqedonisë, “Rrugët e Maqedonisë” me 336.7 milionë denarë, NP për menaxhimin e objekteve sportive Shkup, Pastërtia dhe gjelbërimi nga Kumanova, “Komunalec” nga Gostivari, “Burimet e biljanini” nga Ohri, Ujësjellësi nga Bogdanci, Ujësjellësi i Maqedonisë, Pyjet e Maqedonisë.

Në mesin e borxhlinjve janë edhe kompanitë Transmet, por edhe klubi futbollistikë Vardar.

Loading...