Maqedoni

Ndërpritet mandati i Komisionit për lustrim në Maqedoni

sob-new_1505303791-9546010

Kuvendi i Maqedonisë konstatoi prezantimin e mandatit të Komisionit për verifikimin e fakteve.

Kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi sqaroi se Komisioni për verifikimin e fakteve në bazë të nenit 5 paragrafi 3 nga ligji për përcaktimin e kushtit për kufizimin e kryerjes së funksionit publik, qasjen deri te dokumentet dhe shpalljen e bashkëpunimit me organet e sigurisë së shtetit, deri te Parlamenti ka dorëzuar informacion për punën e tij për periudhën nga 15 janari i vitit 2009 deri më 31 gusht të vitit 2017 dhe se ky informacion deri te deputetët është dorëzuar më 29 gusht.

Në bazë të këtij informacioni, sqaroi Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në seancën e parë të ardhshme pa debat konstaton se mandati i Komisionit për verifikimin e fakteve ndërpritet.

To Top