Google Trends, një shërbim i Googles që mat volumin e kërkimeve, na jep disa statistika interesante për shkimin e filmave për të rritur në Kosovë.

Google trend mat volumin e kërkimeve për terma të caktuar, në lokacione të caktaura dhe pastaj jep trendet e kërkimit për to.

Kështu, për termin “porn”, nga viti 2013 (kur ky shërbim është funksional për Kosovën), volum më të madh kërkimi ka pasur në Shtërpcë, pasuar nga Peja, Istogu, Malisheva, Gjakova e Rahoveci.

Loading...