Në bashkinë e Shkupit u mbajt debat për arritjen e efikasitetit më të madh në transport. Debati është mbajtur në kuadër të projektit evropian CREATE, Ulja e dendësisë në komunikacion në Evropë – arritja e efikasitetit transportues”.

Idetë e tyre iprezantuan ekspertë të sferës së transportit urban nga Londra, profesorë nga disa fakultete në Maqedoni, përfaqësues të administratës së bashkisë së Shkupit, MPB-ja, Instituti për planifikim, urbanizim dhe komunikacion – In Puma dhe Agjencia për planifikim hapësinor.

Qëllimi kryesor i projektit është ulja e dendësisë në komunikacion në qytetet evropiane përmes nxitjes së ndryshimit të prirjeve transportuese, nga udhëtimi me veturë në udhëtimin me lloje transporti të qëndrueshme, si transporti publik, biçikletat dhe ecja.