Barnat në Zvicër vazhdojnë të jenë dukshëm më të shtrenjta se kudo jashtë vendit. Në veçanti më shtrenjt kushtojnë barnat generika (jo origjinale), ka konstatuar një krahasim çmimesh i realizuar nga organizatat Interpharma dhe Santesuisse.

Sipas krahasimit në fjalë, barnat origjinale në Zvicër janë mesatarisht 9 për qind më të shtrenjta se në disa nga vendet e Evropës Perëndimore, me të cilat është bërë krahasimi. Kjo e dhënë tregon për një rënie, pasi që në krahasimin e fundit, të bërë para dy vitesh, dallimi i çmimeve në këtë kategori ishte 14% “në favor” të Zvicrës. Për të bërë këtë krahasim janë marrë në shqyrtim 250 medikamentet që shiten më së shumti.

Çmimet e produkteve origjinale por me patentë të skaduar, në Zvicër ishin 17% më të shtrenjta se mesatarja e vendeve me të cilat është bërë krahasimi. Ndërkaq te medikamentet jo origjinale (generika), dallimi në çmime në mes të Zvicrës dhe shteteve me të cilat është bërë krahasimi, ka qenë 52%.

Barnat generika në Zvicër vazhdojnë të jenë më shumë se dyfish më të shtrenjta se mesatarja në vendet tjera të Evropës Perëndimore.

Loading...