Anëtarësimi në NATO dhe BE do të thotë çmime më të larta të blerjes, shitje të sigurt. rritje të subvencioneve evropiane, punësime të reja, transport më të madh dhe hyrje në tregun e 500 milionë konsumatorëve, tha sot ministri i bujqësisë, Ljupço Nikollovski.

Nikollovski rekomandon se Maqedonia gjendet në një moment kyç, para vendimit të rëndësishëm zë integrimeve euroatlantike, me çka do të mundësohet ekonomi më e mirë dhe ditë më të mira për bujqësinë.

“Këtë vit nëpërmjet programit për ndihmë të drejtpërdrejt kemi përcaktuar rritjen e 20 për qind të subvencioneve për të gjithë ata që kanë nga një deri dhje metra hektarë plantacione rrushi. Kemi sjell masa dhe politika të reja, në mesin e të cilëve edhe mbështetjen nga 12.000 denarë për ndryshimit të sortimenti të plantacioneve të rrushit”, tha Nikollovksi.

Sipas tij, subvencionet janë paguar atëherë kur ju është nevojitur më shumë vreshtarëve. Plotësisht 745 milionë denarë janë paguar në muajin dhjetor dhe janar.

Loading...