Përgatitja teknike të dokumentacioneve për ndërtim të hekurudhës nga Kërcova nëpërmjet Strugës për në Shqipëri, është në fazë përfundimtare, njofton Dnevnik. Pritet revizioni i projektit të përfundojë më herët ngaqë është paralajmëruar, pas cka do të shpallet thirrje publike për përzgjedhjen e firmës që do të kryejë punë ndërtimore.

Hekurudha do të jetë njëkahëshe- elektrike dhe në të do të vozitet me shpejtësi jo më pak se 100 kilometër në orë.

Loading...