Ohri dhe Shqipëria do të lidhen me hekurudhë

Përgatitja teknike të dokumentacioneve për ndërtim të hekurudhës nga Kërcova nëpërmjet Strugës për në Shqipëri, është në fazë përfundimtare, njofton Dnevnik. Pritet revizioni i projektit të përfundojë më herët ngaqë është paralajmëruar, pas cka do të shpallet thirrje publike për përzgjedhjen e firmës që do të kryejë punë ndërtimore.

Hekurudha do të jetë njëkahëshe- elektrike dhe në të do të vozitet me shpejtësi jo më pak se 100 kilometër në orë.

Loading...