Maqedoni

Pamjet të tmerrshme zjarri nga Gurgurnica e Tetovës (VIDEO)

zjarr

Zjarri në fshatin Gurguricë përveç demëve të mëdha materiale (kullosave dhe pyjeve) rrezikon edhe vetë brendinë e fshatit. Vetëm një mobilizim dhe intervenim mirë i organizuar mund të parandalojë ndonjë katastrofë të mundshme. Të gjithë fshatarët që gjenden në fshat kanë dalur në terren. Terreni që ka kapluar zjarri është i madh dhe i vështirë, prandaj fuqia punëtore dhe mjetet e vendosura në dispozicion janë të pafuqishme dhe të pamjaftueshme. Të gjithë fshatarët ndjehem të frikësuar. Kërkojmë ndihmë, sa me herët aq më mirë.
Zoti na ndihmoftë. Amin!/Zejni Mazllami
Pamjet e çasteve të fundit nga Gurgurnica, për Tetova News nga H. H.Kazimi dhe N.Vaiti

https://www.facebook.com/tetovanews.info/videos/1397140973697378/

To Top