“khilafeti@gmail.com” është adresa nga e cila është nisur një email në redaksi të mediave shqiptare, përfshirë edhe botasot.info.

Në emailin e tyre, ata tregojnë përkrahjen ndaj sulmeve që janë bërë në Francë dhe thonë se “ky është vetëm fillimi”.

Akoma nuk dihet burimi i këtij emaili, të cilin u sjellim më poshtë:

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit
Ju (kryqtarët) po e fyeni profetin tonë, po e sulmoni shtetin tonë, po i mbysni fëmijët tanë dhe po i përdhunoni grat tona. Dhe ju vërtet mendoni se ne harrojmë?
Jo, pasha Allahun! Ushtarët e Hilafetit do të sulmojnë vazhdimisht pamëshirshëm dhe ky ishte vëtëm fillimi.
Rrugët e juaja do të mbushen me gjak në lindje dhe perendim. Dhe kush do të na ndal neve?
Kush do ti ndal flakët e luftës të prekin kryqtarët në Amerik, Britani, Rusi, Gjermani, Kosovë, Itali, Maqedoni dhe Spanjë?
Prandaj ju përgezojmë o ushtarët e Hilafetit për këto sulme të fuqishme!
Është koha për hakmarrje dhe lufta sapo ka filluar.
Dhe Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve
Përkrahësit e Hilafetit në Shqipëri
————————————————————————————–
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
You (crusaders) insult our prophet, attack our state, kill our children and rape our wifes. And you really think that we forget!
No, by Allah! The soldiers of the Caliphate will attack continuously mercilles and this is only the beginning.
Your streets will be filled with blood in east and west. And who is going to stop us?
Who is going to stop the flames of war to reach the crusaders in USA, UK, Russia, Germany, Kosovo, Italy, Macedonia and Spain?
So we congratulate you oh soldiers of the Caliphate for these powerful attacks!
It is time for revenge and the fighting has just begun.
All praise is due to Allah, the Lord of the Worlds
The Supporters of the Caliphate in Great Albania