Pikturat e mëposhtme, paraqesin jetën e shqiptarëve nën Perandorinë Osmane. Ata shihen në shërbim të sulltanit në Afrikë, apo Azi, si dhe në çaste nga jeta e përditshme.

Loading...