Të gjithë projekt – Ligjet që kanë të bëjnë me jurispodencën janë të hartuar dhe deri në fund të vitit të gjitha do të jenë të arkivuar në arkivin e Parlamentit të Republikës së Maqedonisë, gjegjësisht do të jenë në procedurë parlamentare, shkruan Zhurnal.

Ndërkohë që deri në fund të muajt dhjetor, do të shqyrtohen nevojat e 18 gjykatave që tu mundësohet punë e papenguar dhe efikase.

Loading...