Qyteti i Shkupit ka shpallur thirrje publike për furnizim me kompjuter dhe pajisje kompjuterike kompjuter personal dhe laptop). Llogaritja e vlerës së marrëveshjes pa TVSH është 7.600.000 denarë (rreth 123.000 euro), ndërsa kriter kryesor për ndarjen e tenderit është çmimi më i lirë, informon Koha.

Loading...