Ndërtimi i infrastrukturës moderne për biçikleta, me qëllim përmirësimin e shfrytëzimit të biçikletës si mjet transporti është një nga prioritetet më të mëdha të Qytetit të Shkupit.
Gjatë kësaj periudhe kanë filluar, ose duhet të fillojnë punime ndërtimore për ndërtimin e shtigjeve për biçikleta ose për këmbësorë me gjatësi të përgjithshme prej 5 kilometrave. Në bulevardin “Boris Trajkovski ndërtohet shteg i gjatë 3132 metra, në rrugën “11 Tetori”, 666 metra, në bulevardin “Krste Petkov Misirkov”, 1142 metra dhe në rrugën “Butelska” 310 metra.
Paralelisht punohet në rikonstruimin e shtigjeve për biçikleta në bulevardin “* Shtatori”.

Loading...