1 vit ndryshim drastik si ne qeverisje, siguri, ekonomi, integrime, perspektive. 1 vit shume pak per tu bere te gjitha, por mjaftueshem per te ndryshuar shumecka.

Loading...