Rruga, tuneli, kanali kullimit dhe ai për vaditje, penda, impjantet per ujë duan taksë. Djegja e pronës publike ka kredibilitet nëse paraprakisht e djeg seline e të djathëve dhe të majtëve (atyre të tretëve duhet bërë shkrum e hi) për shkak të emrimeve si Llallave e Sajmirave dhe deputet kriminel kudo. Rruga që shkurton udhëtimin nga 8 orë në 2 ka mirëmbajtje dhe do fonde. /b.bina