Shfrytëzim më i madh i energjisë diellore përmes zgjidhjeve inovative dhe teknologjive
bashkëkohore, është shërbimi i ri i EVN i cili është i disponueshëm në treg për të gjithë konsumatorët
e interesuar. EVN ofron zgjidhje të plotë sipas parimit „çelës në dorë“ për sisteme fotovoltaike për të
gjitha amvisëritë dhe bizneset në Maqedoni.
Centrali i parë fotovoltaik për amvisëri është instaluar në lagjen Taftalixhe në Shkup, në çatinë e një
shtëpie private. Në këtë objekt janë instaluar 12 panele me fuqi të përgjithshme maksimale të
instaluar prej 3kW. Kjo zgjidhje është zhvilluar nga ekipi ekspert i EVN, i cili bëri analiza të specifikave
të objektit dhe në mënyrë që maksimalisht të shfrytëzohet potenciali i energjisë diellore ata
përgatitën zgjidhje të personalizuar për konsumatorin.
Në promovimin e centralit të parë fotovoltaik të EVN mori pjesë edhe Kryeministri i Qeverisë së R. së
Maqedonisë, Zoran Zaev.
„Jam veçanërisht i kënaqur që Ligji i ri i Energjetikës është veçmë duke i dhënë rezultatet e para
pozitive. Nëpërmjet këtij projekti të EVN Maqedoni këta sisteme të centraleve fotovoltaike janë duke
u bërë të disponueshme për qytetarët dhe kompanitë. Energjia diellore është ekologjikisht e pastër
dhe e pashtershme. Maqedonia jonë është vendi i Diellit – këtë burim të madh natyror të
pashtershëm dhe potencial, me anë të punës së përbashkët dhe investimit duhet t’a bëjmë që të jetë
një nga gjeneruesit e rritjes ekonomike “, theksoi Zaev.
Potenciali vjetor i prodhimit të energjisë diellore në Maqedoni vlerësohet të jetë 1.300-
1.550kWh/kWp dhe kjo përfaqëson qëllim të qartë për shfrytëzim në të ardhmen.
„EVN si udhëheqëse e tregut i ndjek trendet botërore për investim sa më të madh në energjinë
ripërtëritëse. Krijuam ekip ekspertësh që zhvillojnë zgjidhje të përshtatura për konsumatorët dhe tani
energjia diellore në Maqedoni është e disponueshme si për amvisëritë ashtu edhe për kompanitë. Jam
i bindur që interesimi për këtë shërbim të ri do të jetë i madh, veçanërisht tash kur janë parashikuar
05/07/2018
7/5/2018 Sisteme fotovoltaike sipas parimit „çelës në dorë“, shërbim i ri i EVN në Maqedoni – Iliria News Agency
https://ina-online.net/sisteme-fotovoltaike-sipas-parimit-celes-ne-dore-sherbim-i-ri-i-evn-ne-maqedoni/ 2/4
ndryshime të reja për qytetarët në treg.“, deklaroi Sasho Stojkoski, anëtar i Bordit Drejtues të EVN
Maqedoni.
Me instalim të centralit fotovoltaik përkatësisht paneleve solare, në vit një amvisëri mund të mbulojë
mbi 30% nga konsumi i përgjithshëm vjetor i energjisë elektrike. Kompanitë përveç që mund të
kursejnë përmes prodhimit të a.q. „energjisë së gjelbër “ për nevojat personale, ata gjithashtu do t’a
forcojnë përgjegjësinë e tyre shoqërore me anë të zvogëlimit të ndotjes së ajrit.
Të gjithë të interesuarit për këtë shërbim të ri të EVN, mund t’a vizitojnë Info Qendrën në qendër të
Shkupit ose të drejtohen në gosolar@evn.mk. Shërbimi është „çelës në dorë“ që nënkupton analizë,
zhvillim të zgjidhjes specifike, instalim të kompletuar dhe mirëmbajtje të sistemit fotovoltaik.

Loading...