Ka një çerek shekulli që tashmë është elaboruar pse negociatat me Serbinë nuk kanë kurrfarë ardhmërie mbi parimet e ndarjes etnike dhe rirregullimit territorial: nuk i bëjnë mirë Kosovës, nuk u ndihmojnë serbëve të Kosovës, në fund nuk i ndihmojnë as Serbisë. Implikimet negative për regjionin, që nga Bosnja e deri në Maqedoni, janë edhe më të tmerrshme.

Negociatat me Serbinë kanë mundësi, dhe nevojë, të vendosen mbi parime të tjera, të paprovuara deri tani. Në vend të parimit të ndarjes mund të ndërtohet parimi i bashkëpunimit, i bashkëpunimit në barazi.

Por, për ta bërë këtë duhet edhe një parim tjetër: largimi i injorancës.