Kryetarja e komunës së Tetovës vazhdon agjendën e saj për sanimin e dëmeve edhe nëpër fshatra të malësisë së qytetit që ishin dëmtuar në masë të madhe nga vërshimet e disa mujave më parë.

Rrugët e dëmtuara në f. Sellcë tashmë i takojnë së kaluarës. Ashtu siç premtoi kryetarja Arifi, asfaltimi i rrugës së kërkuar nga banorët e Tetovëf. Sellcë është në realizim e sipër. Kjo rrugë do jetë me të gjitha standardet e parashikuara sipas projektit. Projektet infrastrukturore ngelin në prioritetet te komunës së Tetovës dhe administratës komunale. Kontrata me qytetarin po zbatohet në përpikshmëri.

Loading...