Nga zyra e lehtësuesit për negociata, Peter Vanhaute sot ka arritur një deklaratë se ka përparim në negociatat për mediat. Përndryshe, sot ishte afati i fundit për arritjen e një marrëveshjeje ndërmjet palëve në lidhje me mediumet dhe paketën e ligjeve që do të mbulohen.

Sipas një deklarate nga Vanhaute takimi i grupit të punës sot do të  diskutojnë për  ligjin për mediat audio dhe shërbimet e mediumeve audiovizuale, në veçanti rolin dhe funksionimin e Agjencisë.

“Partitë politike i kanë marrë parasysh të gjitha sugjerimet nga konsultimet me aktorë të ndryshëm në procesin e arritjes së një marrëveshjeje. Përveç kësaj, që nga fillimi i negociatave për media, ndërmjetësi Vanhaute rregullisht ka pasur takime konsultative me palët e interesuara, ku ata kishin të paraqitur qëndrimet dhe pikëpamjet e tyre, për të sjellë kuadrin ligjor për të pasqyruar jo vetëm rekomandimet e Komisionit Evropian, Këshilli i Evropës dhe OSBE / ODIHR por edhe kërkesat e gazetarëve, shoqatat, sindikatat dhe të gjithë aktorët e tjerë. Mbajtja e negociatave e ndjek edhe metodologjinë dinamike e themeluar që në fillim. Grupi punues politik takohet çdo ditë, diskuton vetëm për një temë deri sa të arrihet një marrëveshje, dhe pastaj kalon në diskutimin për temën e ardhshme “, informojnë nga grupet punuese.

Loading...