Nga viti i ardhshëm, konkretisht nga tetori i vitit 2016 do të rriten pensionet, që do të sjellë përfitiem për rreth 40 mijë pensionistë shqiptarë dhe mbi 200 mijë maqedonas. Me këtë rast, do të paguhen nga 650 denarë pensione të rritura për të gjithë pensionistët në Republikën e Maqedonisë, kurse mjetet e nevojshme për këtë qëllim janë siguruar nga buxheti i shtetit.

Rritja e fundit e pensioneve për 621 denarë më shumë, ishte nga muaji shtator i këtij viti. Këto masa të Qeverisë së Maqedonisë janë marrë me qëllim të përmirësimit të cilësisë së jetës së kategorisë së personave të moshuar në shtet, të cilët kanë edhe nevoja më të mëdha në jetën e përditshme.

Këto masa qeveritare janë ndërmarrë edhe me insistimin e ministrave shqiptarë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë.

 

Loading...